info / blog

Necklace for the Mountain / Naszyjnik dla Góry, 2016

Necklace for the Mountain, Dominika Skutnik
photography & book design : Marek Frankowski

Nineteen gemstones implanted into the body of the Popova Gora,
located at Shiryaevo, Samara Oblast, Russia.

The Popova Gora Mountain, a part of the Zhiguli Heights overlooking Volga River, is composed of limestone and dolomite sediments laid down 230-350 million years ago. The mountain slopes are partly exposed and the body is deeply burrowed by limestone mining tunnels.

A rocky part of the mountain becomes a setting for the necklace : precious stones are set, inlaid and secured in natural crevices or drilled holes in walls of the Mountain. The stones form a necklace, a path, spreading over one and half kilometers, a phantom embrace. The gemstones used are : topaz, opal, pink beryl (morganite), sapphire, rock crystal, smoke quartz, garnet, amethyst and tiger-eye quartz.

The Necklace was created for X International Shiryaevo Biennale of Contemporary Art in September 2016.

___________________________

Naszyjnik dla Góry, Dominika Skutnik
fotografia i projekt graficzny publikacji : Marek Frankowski

Dziewiętnaście kamieni biżuteryjnych wprawionych w skaliste ściany Góry Popovej położonej w Rosji, przy osadzie Shiryaevo w obwódzie samarskim.

Popova Góra, element masywu Gór Żygulowskich okalających prawy brzeg Wołgi zbudowana jest z osadów wapieni i dolomitu, utworzonych 230-350 milionów lat temu. Górskie stoki są częściowo odsłonięte, a masyw Góry jest głęboko pocięty przez korytarze górnicze.


Skaliste ściany góry stają się oprawą Naszyjnika : kamienie szlachetne są osadzone, w-inkrustowane w naturalnych szczelinach lub w wywierconych otworach w skale. Klejnoty tworzą mapę, drogę, fantomowy naszyjnik rozciągający się na ponad półtorej kilometra. Użyte kamienie to: topaz, opal, różowy beryl (morganit), szafir, granat, ametyst, kryształ górski, kwarc dymny, kwarc tygrysie oko.

Naszyjnik został stworzony na X Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej Shiryaevo we wrześniu 2016 roku.

Ожерелье для горы

Девятнадцать драгоценных камней, имплантированны в тело Попой горы,

расположенной в Ширяево, Самарская область, Россия.

Попова гора гора, часть Жигулевских гор, с видом на Волгу, состоит из известняка и доломитовых отложений, образованных 230-350 миллионов лет назад. Склоны горы частично раскрыты глубокими штольнями и известковым карьером.

Каменистая часть горы становится оправой для ожерелья: драгоценные камни установлены и закреплены в инкрустирующих их естественных нишах или просверленных отверстиях в поверхностях горы. Камни образуют ожерелье, контур которого простирается на полтора километра, как фантомные объятия. Для этого использованы драгоценные камни: топаз, опал, розовый берилл (морганит), сапфир, горный хрусталь, дымчатый кварц, гранат, аметист и тигровый глаз.

Ожерелье было создано для Ширяевской Биеннале современного искусства “Кэш” в августе 2016 года.

______________________

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu niżej wymienionych instytucji :
The project was made possible thanks to generous support of :
Проект стал возможным благодаря :

> Pracownia Jubilerska Stanisław Jacobson, Gdańsk / Jewellery Atelier Stanisław Jacobson, Gdańsk

> GGM, Gdańska Galeria Miejska / GGM, Gdańsk City Gallery

> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP / The Ministry of Culture and National Heritage of Polish Republic

Urząd Miasta Gdańska, Fundusz Mobilności / City of Gdańsk, Mobility Fund

> Instytut Adama Mickiewicza, Kultura polska na świecie / Adam Mickiewicz Institute, Polish Culture Around the World

> Central Volga Branch of the National Centre for Contemporary Arts as part of ROSIZO / Средневолжскому филиалу Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО

> Ministry of Culture of the Russian Federation / Министерству культуры Российской Федерации

.

widok_Google_01